دانلود فرم تعهد سلامت

Printer-friendly version

قابل توجه دانشجویان رشته پرسناری ومامایی ورودی ۹۹ 

جهت دانلود فرم تعهد سلامت لطفاً کلیک کنید

آندسته از دانشجویان که در موعد مقرر جهت انجام معاینات پزشکی مراجعه ننمودند لطفا فرم تعهد سلامت(فرم ضمیمه) را دانلود و تکمیل سپس به آدرس

ایمیل: nm.edu@semnaniau.ac.ir   تا تاریخ ۱۰ آذر ارسال نمایند.

 

 

 

 

 

Undefined