دانلود فرم تعهد سلامت

قابل توجه دانشجویان رشته پرسناری ومامایی ورودی ۹۹ 

جهت دانلود فرم تعهد سلامت لطفاً کلیک کنید

آندسته از دانشجویان که در موعد مقرر جهت انجام معاینات پزشکی مراجعه ننمودند لطفا فرم تعهد سلامت(فرم ضمیمه) را دانلود و تکمیل سپس به آدرس

ایمیل: nm.edu@semnaniau.ac.ir   تا تاریخ ۱۰ آذر ارسال نمایند.