دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

معاونت دانشجوئی و فرهنگی

شما اینجا هستید

 

 

 

مدیر دانشجویی

کمیته انضباطی

آیین نامه ها و روند ها و فرمهای اعتراض به رای کمبته انضباطی

تخفیف:

زمان بندی تخفیف

شرایط و میزان تخفیف

آئین نامه ها  و فرمهای لازم

نقل و انتقالات دانشجویی:

اطلاعیه نقل و انتقالات دانشجویی

آئین نامه و فرمهای لازم

کار دانشجویی

آئین نامه ها و فرمهای دانشجویی

کارت دانشجویی :

فرمهای لازم و توضیحات

دفتر کلینیک سلامت

 

 

 

 

 

 

نسخه مناسب چاپ


دکتر مهدی سلطانی فر

دکتری 

مرتبه علمی :

استادیار

پست الکترونیک


تلفن تماس

023-33654029.

 

محمد روحانی مقدم  

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی عهده دار سیاستگذاری ،برنامه ريزی و سازماندهی امور رفاهی ،معیشتی و روان شناختی دانشجویان و ارائه خدمات به آنان، متولی مدیریت فعالیت های فرهنگی در سطح اساتید، کارکنان و دانشجویان و اعمال نظارت و حمایت های لازم می باشد. نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها و ضوابط اجرایی واحد های تابعه، سیاست گذاری جهت ارتقای امور و بهبود وضعیت ،رسیدگی به مسائل ومشکلات دانشجویان وجلب رضایت آنان، همچنین تعیین خط مشی های کلی درمسائل امور رفاهی ، فوق برنامه ، مشاوره ، صدور مدارک فارغ التحصیلی‌، نقل و انتقال دانشجویان و امور فرهنگی از دیگر وظایف این معاونت می باشد. فلسفه وجودی‌ و مأموریت اصلی‌ معاونت دانشجویی‌ و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی‌ ایجاد بستری‌ مطمئن برای‌ مشاركت دانشجویان  می‌ باشد و از طریق درک انتظارات سعی‌ می نماید نسبت به تامین نیاز دانشجویان و ارتقای امور تحصیلی، فرهنگی، رفاهی و...اقدام نماید.

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس