شما اینجا هستید

خبر

09 شهریور

انتخاب عضو هیات علمی مرکز تحقیقات ژئو-بتن در کمیته علمی نهمین کنفرانس ملی بتن

فارسی

جناب آقای دکتر علی همتی از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات ژئوتکنیک لرزه ای و بتن توانمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان به عنوان عضو کمیته علمی نهمین کنفرانس ملی بتن و پانزدهمین همایش روز بتن انتخاب شد.

بیشتر بخوانید
14 مرداد

چاپ کتاب از سوی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات

فارسی

کتاب روش تحقیق در مهندسی توسط دکتر محمود نیکخواه از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات منتشر شد.

بیشتر بخوانید
13 مرداد